Pembedahan Pediatrik

 JABATAN PEDIATRIK


Pengenalan

 

            Jabatan Pediatrik Hospital Pulau Pinang adalah pusat rujukan tertiari untuk rawatan penyakit kanak-kanak di wilayah utara semenanjung Malaysia. Perkhidmatan yang disediakan adalah menyeluruh dan meliputi pelbagai bidang pengkhususan seperti neonatologi, neurologi, nephrologi, penyakit berjangkit, haemato-onkologi, respiratori, genetik dan dua unit rawatan rapi iaitu pediatric ICU dan neonatal ICU. Keyakinan orang ramai terhadap jabatan ini adalah ketara dengan peningkatan bilangan pesakit dalam ataupun luar dari setahun ke setahun.

 

            Dari segi infrastruktur, jabatan ini mempunyai satu klinik pakar 004 dan satu klinik pesakit luar 001, klinik hemato-onkologi di ACC, wad pediatrik am C1, wad nephrologi-onkologi C3, wad bayi baru lahir (neonatal ward) dan dua unit rawatan rapi - paaediatric ICU dan neonatal ICU, Neonatal ward dan neonatal ICU terletak di hospital bersalin.

 

 

 

Objektif

 

  1. Memberi anggotanya latihan "stuctured training programme" dan menggalakkan mereka untuk menghadiri kursus, seminar dan latihan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.
  2. Mewujudkan suatu sistem kesihatan yang adil, cekap. berteknologi serta bersesuaian dengan persekitaran.
  3. Meningkatkan kesedaran dan maklumat kesihatan kepada pelanggan dan waris melalaui pendidikan kesihatan,latihan, amali, media massa, risalah kesihatan dan kaunseling.
  4. Bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain yang berkaitan untuk mencapai taraf kesihatan masyarakat yang tinggi
  5. Menyediakan rawatan yang berkualiti dan menyokong kehendak-kehendak pesakit
  6. Memudahkan cara membuat keputusan yang melibatkan pihak hospital, pesakit dan keluarga mereka.
  7. Memastikan perlaksanaan panduan latihan klinikal ( clinical practice guideline) yang bersesuaian. 

Perkhidmatan

 

  1. Klinik Pakar (Pesakit Luar) 004:

a) Kaunter: Pendaftaran, Tarikh temujanji, kutipan hasil, mencari dan menyusun fail-fail pesakit luar.

b) Rawatan Kepakaran: Pemeriksaan, preskripsi, ujian makmal, pengimejan kemasukan wad 

  1. Pentadbiran Wad/ Pesakit Dalam

a) Perkhidmatan: Pendaftaran kemasukan, proses discaj, tarikh temujanji susulan 

b) Rawatan Biasa : Pengambilan vital signs, pengambilan anthroprometric measurement, pemeriksaan pesakit, pengambilan darah, setting branula, pemberian rawatan yang setimpal, pemberian ubat secara oral atau suntikan.

c) Rawatan kes-kes kritikal : melakukan intubation bagi kes-kes tenat,membantu pernafasan pesakit yang tenat melalui mesin ventilation, melakukan pemerhatian kritikal yang rapi, melakukan prosedur invasive bagi rawatan atau monitoring.

d) Rawatan kes-kes bayi baru lahir : Standby kes-kes bersalin yang berisiko tinggi, mengendalikan kes-kes bayi baru lahir yang bermasalah di wad neonate, mengendalikan kes-kes bayi jaundice, dan melakukan neonatal screening.

   

Masa Klinik Pakar Kanak-Kanak (004)

 

Hari Masa Klinik
Isnin Pagi Genetik
Selasa Pagi

Onkologi

Neonatologi

Endokrin/General

Neurologi

Genetik

Petang General
Rabu Pagi

Kardiologi

Nefrologi

Onkologi

Genetik

Petang

Nefrologi

Kardiologi

Respiratori

Khamis Pagi

Penyakit berjangkit

Neurologi

Kardiologi

Neonatologi

Genetik

Petang

Neurologi

Respiratori

Thalassemia

Jumaat Pagi Respiratori
 

 This article comes from Web Rasmi Hospital Pulau Pinang
http://hpp.moh.gov.my

The URL for this story is:
http://hpp.moh.gov.my/modules/xt_conteudo/index.php?id=153