Carian
Aktiviti Minggu IniFriday Clinical Meeting

Tajuk:
Atopic Eczema & Mimickers
Speaker:
Dr Ng Su Yuen
Tarikh:
18 April 2014
Masa:
8.00 am
Tempat:
Auditorium, Aras 4, ACC, Hospital Pulau PinangResidual Vascular Risk Workshop

Tarikh:
14 April 2014
Masa:
8.00 am - 1.00 p.m
Tempat:
Auditorium, Aras 4, ACC, Hospital Pulau Pinang


Kemaskini Terakhir
17.04.2014
Pencapaian
 
UNIT SUMBER MANUSIA,
HOSPITAL PULAU PINANG

 

SENARAI PERKHIDMATAN DI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Unit Perkhidmatan

Unit Perjawatan

Unit HRMIS

Unit Tatatertib

Unit Latihan & Kursus

Unit Pengisytiharan Harta

Unit Penilaian Prestasi

 

 

PROGRAM ANJURAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

 

Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Latihan Siswazah

Kursus Pemantapan Bahagian Pengurusan

 

 

OBJEKTIF BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

 

Menguruskan keperluan Sumber Manusia di Hospital Pulau Pinang dengan melaksanakan semua hal merangkumi perkhidmatan, perjawatan, tatatertib, latihan dan lain-lain kepada anggota hospital secara efektif dan efisyen sebagai perkhidmatan sokongan kepada perawatan kesihatan demi mempertahankan kecemerlangan Hospital Pulau Pinang.

 

 

VISI UNIT SUMBER MANUSIA

 

Memastikan Hospital Pulau Pinang mempunyai struktur organisasi yang sesuai dan penggunaan sumber manusia yang optimum berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

 

MISI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

 

Ke arah pengurusan sumber manusia yang berkualiti dan produktif.

 

 

OBJEKTIF KUALITI

 

Memastikan lebih 98% maklumat peribadi dalam HRMIS bagi kakitangan Hospital Pulau Pinang lengkap dan teratur

 

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend